Allemansrätten

Något av det bästa Sverige lyckats utforma måste ändå vara allemansrätten. Vi tar den lätt för givet men detta är faktiskt något som många länder helt saknar. Allemansrätten ger oss en fantastisk möjlighet att ge oss ut i skog och mark för att berika våra liv, helt utan att det skall behöva kosta något eller medföra några problem.

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten så som vi känner till dess utformning finns framförallt i de nordiska länderna, Sverige, Norge, Finland och Island. Rätten har förvisso något olika bestämmelser i respektive land, men i stora drag så är dess grundidé gällande i alla dessa länder. Allemansrätten ger alla människor rätt att färdas över privatnatur och att tillfälligt uppehålla sig där. Den ger dig också möjlighet att plocka bär, svamp och andra växter.

Själva uttrycket allemansrätten kom framförallt till under 1940-talet efter det att regeringen tillsatt en utredning år 1937. Syftet med utredningen var att underlätta för stadsbor att komma ut i naturen och sedan 1994 finns det inskrivet i lagen att alla skall tillgång till svensknatur utifrån allemansrätten.

En rättighet med ansvar

I Sverige får du fritt vandra på annans mark, du får plocka svamp, bär och vissa växter så länge det inte sker för kommersiellt bruk. Du får också tälta en natt på samma ställe utan att fråga om markägarens tillstånd. För att få utnyttja din rättighet till att fritt vandra på annans mark måste du visa hänsyn mot natur, djur och markägare. Du får inte gå över planteringar eller mark som lätt skadas, går du över nyplanteringar så gör det med stor försiktighet för att inte skada de nya plantorna.

Privat väg, vad gäller?

Många privatpersoner sätter upp egna skyltar med texten privat väg men faktum är att du får både gå och köra fordon på sådana vägar utan att fråga om markägarens tillstånd. Dock får du inte utan lov beträda tomtgränser i närhet av bostadshus.

Regler för eldning

Att gå ut och grilla kan vara fantastiskt trevligt, bra att tänka på är dock att inte elda på underlag som kan ta skada. Undvik därför bergsytor eller annan mark som kan ta skada. Du ansvarar själv för att elden inte sprider sig och se därför till att hålla god uppsikt på elden hela tiden, för att förhindra spridning. Ett bra underlag att elda på är till exempel sand eller grus. Tänk också på att det ibland under vissa perioder är eldningsförbud, men under dessa perioder går det ypperligt bra att laga mat på stormkök. Behöver du material till en eld går det utmärkt att plock lösa grenar och kvistar från marken, men du får inte bryta av något från växande träd eller buskar.

Allemansrätten några exempel från andra länder

Estland ger ungefär samma rättigheter som i Sverige bortsett från att du inte får övernatta på annans mark.

I Tyskland, Österrike, Schweiz får du får fritt beträda skogar och annan mark så länge du inte gör någon skada. Men i Tyskland och Österrike får du inte tälta, detta går däremot bra i Schweiz. Vad som kan vara bra att veta är att det i alla tre länderna kan förekomma undantag av allemansrätten, kolla därför med den lokala kommunen där du befinner dig.

I England har du normalt sett inte tillgång till privat mark, dock finns det så kallade public bridleway, vilket är stigar där man som privatperson får gå eller rida utan markägarens tillstånd.

Innan du ger dig ut i naturen för att campa är det några viktiga saker du behöver veta angående din utrustning, ta gärna del av mina tips jag delar med mig av i en av mina tidigare artiklar. Så är du väl förberedd när det är dags att ge sig av.